DSC06903

Lärjungar skolan 

Studierna uppdelad i tre faser: det är att hjälpa alla troende att lära

       kristendomens principer för ramväxten av andliga livet, och har ett välsignade tjäns