Company Logo

IMG 2667

Att betjäna Kristi kropp i Sverig

I samarbete med Centrumkyrkans arabiska församling betjänar Global Gemenskap Center många delar av Kristi kropp i Sverige. Först och främst, Centret har en betydande samling av kristna arabiska, persiska och svenska böcker

Centret har en av de största  samlingarna av kristna böcker och arabisk musik i Sverige. Bokhandeln har hundratals titlar inkluderande välkända böcker från internationella författare; såsom Rick Warren, Corrie Teen Boom, John Bevere, Loren Cunningham och Joyce Meyers
Det finns också böcker på arabiska, av välkända arabiska författare såsom Abdel Masih och El Ab Daniel. Böckerna 

täcker ett stort område av frågor som påverkar kristna; såsom kristen renhet, bön, Bibelstudium, äktenskap, tiden innan äktenskap, uppfostra barn och alla de unika frågor som ungdomar har

Det finns även ett stort antal böcker som betonar de

specifika behov och utmaningar för troende araber och andra från Mellersta Östern i Sverige. För dessa behov, med ämnen som inkluderar; jämför och har kontraster mellan kristen och islamisk teologi och hur man delar evangeliet med muslimer, Jehovas vittnen, de som tillhör en annan tro och även ateister och sekulariserade humanister. Under denna kategori, så finns boken av den välkända svenska pingstpionjären Stanley Sjöberg, En kristen – muslimsk dialog. Detta mäktiga vittnesbörd finns både på svenska och arabiska
Vidare så har vi grundläggande böcker som vittnar om före detta muslimer; ”Ismaels söner”, dels på arabiska och dels nyligen översatta till svenska. Det finns även på arabiska en uppföljning av ”Ismaels döttrar”
Den viktigaste delen av vår bokförsäljning är den stora samlingen av Biblar och bibelstudier på arabiska, svenska, engelska och persiska. Den mest populära titel är Svensk Handbok för Livet och dess arabiska utgåva, den arabiska studiebibeln
Så finns det en sär4skild avdelning för barnens händelseböcker samt Biblar med bilder, på arabiska, svenska och engelska

För barn och vuxna har vi också en avdelning av videos och band. I enlighet med vårt mål att nå muslimer har vi en stor upplaga på många språk av boken, ”More than Dreams”, Mer än drömmar, en samling av fem dramatiska presentationer av före detta muslimer

som har lärt känna Herren Jesus genom drömmar

 

 

6578


Kavallerivägen 30 Tr3, 174 58 Sundbyberg