Company Logo

miracle Global Gemenskap Center är centret för Mirakel TV Networks korrespondens

Ett sätt som Global Gemenskap Center når världen är genom sin uppgift att vara ett korrespondens-center för Mirakel TV Network. Med sin kapacitet,

tar centret emot mellan 10 000 och 12 000 brev och samtal varje månad, från tittare på Mirakelkanalen, eller genom 

 

telefon, e-mail och vanlig post

Centret sänder ut 100 tals e-mail varje månad till nya troende, som har beslutat sig för att växa i sin tro och i sin relation med Jesus Kristus. Många nya troende beslutar sig för att bli elever vid Mirakelkanalens New Life School, Det nya livets skola, ett 10 lektioners träning i 

lärjungaskap, genom korrespondensprogra 

För många av eleverna, som lever i länder där det inte finns några kyrkor och som är stängda för evangeliet, Mirakelkanalen med sitt korrespondensprogram, är deras huvudkontakt med Kristi kropp

Nedan finns några vittnesbörd från de som har tittat på Mirakelkanalen
Från Förenade Arab Emiraten
”Jag bor med min far, mor som är muslimer. De påverkar mig starkt att bli en muslim och jag vill vara en kristen och jag gillar inte tvånget och påtryckningarna från mina föräldrar. Jag lärde mig mycket om Jesus i hemlighet, utan att min far hade vetskap om detta. jag läste Bibeln. En gång tog han ifrån mig Bibeln. Min far såg mig be till Herren Jesus och kastade Bibeln i mitt ansikte och började slå mig många gånger utan nåd. Jag är instängd och ensam på mitt rum och fadern har blivit engagerad i sitt arbete från den dagen. Jag älskar Jesus Kristus så mycket. Jag skriver till er för att få hjälp att lära mig mer om Jesus Kristus, genom

internet och genom Budbäraren.”

Från Saudiarabien
”Jag vill tala med någon därför att jag har stora frågor, men jag är skräckslagen att någon ska hitta mig när jag talar till er”

Från Oman
”Jag är från Oman och jag tackar er för era förböner för min fasters helande. Som ni vet, att genom min kommunikation med er på Skype och telefon, har jag accepterat Herren Jesus som min frälsare. Och nu har jag förtroende för Herren, att han vill förändra mina bröder, men att det kommer att ta tid. Tack för er uppmuntran och era förböner för mig.”

För troende som vill ha mer intensiv utbildning i Bibeln, så är Global Gemenskap Center Europas och Mellersta Östern huvudcenter för Arabica International Theological Seminary. Kursen på on-line ger och är auktoriserad Bibelkurser, genom vilket eleverna kan uppnå examen som lärare, teologie kandidat, teologie magister och även att kunna doktorera på universitetsnivå, till ett mycket lågt pris 

Anmälan till universitet och kurser finns on-line för Elver över hela Europa och Mellersta Östern i länder som inte har några kyrkor eller andra kristna utbildningsmöjligheter, för undervisa dem om Bibeln

 
6578


Kavallerivägen 30 Tr3, 174 58 Sundbyberg