Company Logo

IMG 0949

          Centrumkyrkans arabiska församling och Global Gemenskap Center hjälper också blinda barn i Egypten, vilka annars sannolikt skulle falla bort i det egyptiska utbildningssystemet. Tills nyligen, i Al Minya området, i Egypten, området består av mer än 300 byar och städer, så har det inte varit någon statlig utbildning för blinda barn
Vår församling och Global Gemenskap Center har börjat med att understödja en grupp av blinda barn finansiellt och med grundläggande behov av mat. Ibland våra behov för dessa elever är
det att undervisa dem att kunna läsa blindskrifVi önskar även att kunna bygga ett stort barnhem med en mycket
stimulerande verksamhet.
Vi hoppas att barnen eventuellt ska få möjlighet att lära sig att tala och skriva till en nivå där de ska ha möjlighet att komma in i ett vanligt utbildningsprogram 

 

med sina möjligheter
Den primära fokuseringen är de blinda barnen, men vi har också hjälpt deras familjer, som är så fattiga så att de inte har möjlighet att ta hand om sig själva. Vi har redan hjälp dem med matbehov och någon ekonomi
Ett annat långsiktigt mål är att undervisa dessa barn i en praktisk utbildning, i att göra kvastar, juice, parfym och att ta hand om husdjur. Detta ska medföra att de kan se sina egna förmågor och hjälpa dem att se sina möjligheter och då en oberoende framtid
Vi önskar även att vi kan utveckla vår hjälp till att betjäna andra föräldralösa barn i Al Minya området
6578


Kavallerivägen 30 Tr3, 174 58 Sundbyberg